Kendamil

celkový zásah

198 097

ad recall

15,49 %

VTR

31,4 %

celkový zásah

ad recall

VTR

198 097

15,49 %

31,4 %

náš úkol

Připravit adaptaci spotu z anamorfického formáu pro využití v kampani na sociálních sítích. Rozpracování do formátů 1:1, 9:16, 16:9 včetně přípravy tag-on a spuštění brandové kampaně.

16:9 bumper

9:16 bumper

16:9 tag-on

9:16 tag-on

na sociálních sítích jsme dosáhli svého

Během 14 dní jsme v kampani zasáhli bezmála 200 000 uživatelů s velice omezeným rozpočtem. Přestože video není primárně prodejní formát, získali jsme přes 2 385 prokliků na web. 

Facebook video ads

Máte pro nás práci?
Napište nám.